ontwikkelingen
images (4)
Luchtfoto HvH  2_edited2
image (3)
1234770_570131946356981_2011968886_n
download (6)
images (6)
images
download
images
images (6)
download (6)
1234770_570131946356981_2011968886_n
Luchtfoto HvH  2
image (3)
images (4)

Copyright © All Rights Reserved

         Een stuk uit 2014

De Stichting is door de directie van S & C geheel buiten spel gezet net als de vertegenwoordigers van de andere verenigingen, ambtenaren mogen niet meer met ons communiceren en brieven worden niet inhoudelijk beantwoord nog door de wethouder nog door de directie of zijn ambtenaren.

 

De directie van S & C roept een adviescommissie ( RAR ) in het leven gekozen door de recreanten zo zeggen zij. Tijdens de commissie vergadering van de commissie FIB van 22 januari 2014 is door alle partijen aangegeven dat de RAR niet is wat het zou moeten zijn .

Volgens de partijen zijn zij er niet voor de recreanten maar voor de ambtenaren. Kampeerders worden niet of nauwelijks geïnformeerd en een deel van de RaR blijkt alleen maar met de verkoop bezig te zijn. Daar wordt heel veel energie in gestoken zoals u in de media hebt kunnen vernemen. Maar over de andere onderwerpen hoor je ze niet.

Tijdens de commissievergadering heeft het commissielid L. Kleijn gezegd dat hij van mening is dat de wethouder met alle vertegenwoordigende  partijen zou moeten gaan praten. De wethouder antwoordde hierop dat, dit wel kan maar dat het wel wat moeilijker zou worden.

Het bestuur van de Stichting is van mening dat zij weer wat actiever moeten worden en hebben daarom besloten een brief aan het college te schrijven ter attentie van de wethouders A. Laan en H. Karakus.

 

Hieronder een afschrift van de brief.

 

 

 

Aan het College van B & W te Rotterdam                                                                             Rotterdam  25-02-2014                                                                                              t.a.v. de wethouders  mv. A. Laan en  dhr. H .Karakus.

 

Geachte wethouders Laan en  Karakus,

 

September 1926  is de kampeervereniging Rotterdam aan Zee te Hoek van Holland opgericht met als doel de belangen van de kampeerders op het recreatieterrein te Hoek van Holland  te behartigen. Door de dienst Sport en Cultuur voorheen Sport en Recreatie gevraagd en ongevraagd te adviseren. Meer als zeventig jaar is dat min of meer vlekkeloos verlopen . De dienst, deelgemeente en het bestuur van de vereniging hebben met elkaar het recreatieoord gemaakt tot wat het is.

In 2002 is daar echter verandering in gekomen. Het toenmalige  DB van de deelgemeente was van mening dat het recreatieoord maar verkocht     moest worden omdat zoals nu nog door u beiden wordt gezegd dat  het  geen taak van de gemeente is. Het bestuur van de vereniging is toen van mening geweest om naast de vereniging een stichting op te   richten hetgeen in 2002 heeft plaatsgevonden. De Stichting Rotterdam aan Zee was een feit. De Stichting Rotterdam aan Zee heeft ongeveer 600 notarieel vastgelegde mandaten van de recreanten en vertegenwoordigt hiermee een overgrote meerderheid van de recreanten in en buiten rechte.

 

De vereniging en de stichting  RAZ hebben toen besloten om te gaan voor privatisering  maar wel in eigen beheer. Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad voordat de raad in 2009 een motie aannam, ondertekend door de PvdA, Leefbaar Rotterdam en de SP. De motie hield in dat de     belangen vertegenwoordigers een open en eerlijke kans moesten krijgen het terrein in eigen beheer te nemen. Als dit niet lukte zou de gemeente    het terrein     in eigen beheer houden.  Door  manipulaties van  de ambtenaren is het de stichting niet gelukt om een krediet van de bank te krijgen . De toenmalige wethouder  van het CDA heeft onmiddellijk het verkoopproces stop gezet en hiermee was de verkoop van  tafel en hadden de wethouder en de ambtenaren van S & R het voor elkaar: de verkoop ging niet door!

Dit was een mooi moment voor de ambtenaren om die lastige Stichting definitief buiten spel te zetten. Zij hadden zich laten adviseren door een    extern bedrijf hoe dit moest plaatsvinden. Richt een adviesraad op gekozen door de recreanten en de zaak was geklaard. In een telefoongesprek tussen de voorzitter van de Stichting Rotterdam aan Zee en  de ambtenaar van S & R werd ons duidelijk gemaakt dat er niet meer met ons maar met  de opgerichte  adviesraad onderhandeld zou worden.  Het personeel werd verboden om met de voorzitter te communiceren over onderwerpen die betrekking op  het recreatieoord hebben. Arrogantie van de macht . Hiermee moest het einde van de Stichting Rotterdam aan Zee ingeluid worden.

 

Echter, de verkiezingen van de recreanten adviesraad ( RAR ) bleek  niet zo’n groot succes. Er waren van de 925  families maar  een klein aantal stemmen uitgebracht ( de laatste verkiezing in 2013 ) leverde slechts  325 stemmen van de 925 op . Een zeer lage opkomst maar dat was en is voor de ambtenaren van S & C geen probleem.

Het gegeven dat  de directie en de ambtenaren van S & C niet meer met het bestuur van de Stichting Rotterdam aan Zee wilde communiceren, heeft ons gedwongen om u als wethouder  rechtstreeks te benaderen. Wij hebben u diverse brieven gestuurd met verschillende problemen die zich afspeelden op het recreatieoord. Wij gaan nu niet inhoudelijk in op de onderwerpen maar op de beantwoording van de brieven gestuurd aan het college van B & W.

Tot onze verbazing laat u de brieven beantwoorden door de directie van S & C . In alle gevallen gaat de inhoud van de brieven over de  problemen  met het beheer en de vertegenwoordiging door de RAR.

De directie van S & C ,de heer Van Veen, gaat er waarschijnlijk prat op dat hij als beheerder van het Recreatieoord    de brieven van het College van B & W mag beantwoorden en schrijft dat dan ook in ieder antwoord  op onze brieven. De directie geeft geen antwoord op  de door ons aan u gestelde vragen , maar geeft  aan dat wij met onze opmerkingen en suggesties  maar naar de RAR moeten gaan.

Tijdens de commissie vergadering van de commissie FIB is heel duidelijk door alle partijen kenbaar gemaakt dat het beheer en de RAR niet naar behoren functioneert en dat zij maar vervangen moeten worden. Alle partijen die de  recreanten vertegenwoordigen hebben u dat duidelijk gemaakt.

Geachte wethouders ,wij hebben namens de recreanten een mandaat om hen  in en buiten rechte te vertegenwoordigen .    Het bestuur van de Stichting Rotterdam aan Zee heeft bij uw ambtenaren al meerdere malen  de vinger op de zere plek gelegd . Dit is door uw woordvoerder de heer Van Veen ons niet in dank afgenomen en  is er dan ook niet bij gebaat  om met ons rond de tafel te gaan zitten.

De RAR functioneert niet en dat hebt u tijdens de commissievergadering duidelijk kunnen horen. Het lijkt ons ook niet onwaarschijnlijk dat deze binnenkort klapt omdat de recreanten het niet meer accepteren dat een merendeel zich alleen maar bezighoudt  met privatiseren en dan willen wij het nog niet eens hebben over de onderlinge verstandhouding die  erbarmelijk is.

Daar wij het arrogante gedrag van de directie van S & C  een beetje zat zijn , daar deze de vragen en klachten over de RAR en het beheer niet beantwoorden,  richten wij ons nogmaals tot u.

Tijdens de commissie vergadering stelt de heer Kleijn van SP  u meneer Karakus de vraag:’Waarom praat u alleen met de RAR en is het niet mogelijk dat u met iedereen rond de tafel gaat zitten’.

 

Uw antwoord hierop is,

 

-     Ja wij zijn bereid met iedereen te praten, maakt het wel lastiger ,

-     Afgesproken, iedereen krijg dezelfde informatie,

-     Recreanten moeten zelf maar regelen met wie de gemeente moet praten .

-     Contractvorming is individueel

 

 

Wij stellen het op prijs dat u de commissie bevestigt dat u bereid ben om met iedereen te praten. Uit de antwoorden op onze brieven die u laat beantwoorden door de directie van S & C blijkt dat  uw dienst helemaal niet bereid is om met iedereen te praten in het belang van de recreanten.

 

U heeft afgesproken dat iedereen dezelfde informatie krijgt dat is niet juist. Wij krijgen helemaal geen informatie van de RAR.

 

Recreanten moeten zelf maar aangeven wie hen vertegenwoordigt. Voor wat betreft de Stichting Rotterdam aan Zee is dit geheel juist:  600 recreanten hebben ons gemandateerd (notarieel vastgelegd )om hen in en buiten rechte te vertegenwoordigen.

 

Contractvorming is individueel ?  U bepreekt de inhoud van de nieuwe contracten met een hele kleine vertegenwoordiging van de recreanten. Zoals eerder gesteld: de RAR vertegenwoordigt  slechts 325 recreanten.  Gaan zij dit dan ook voor de andere 600 recreanten doen?

 

Naar aanleiding van uw uitspraken gedaan in de commissievergadering, verzoeken wij u dringend ons te accepteren als gesprekspartner namens de 600 mandaten. Immers de recreanten geven hier zelf mee aan dat wij dit deel mogen vertegenwoordigen. Mogelijk kan dit leiden tot een wat positievere verstandhouding en wat minder post op uw bureau .

 

 

In afwachting van uw schrijven,

verblijven wij wederom met vriendelijke groet,

namens het bestuur van De Stichting Rotterdam aan Zee

         

( Door  Bertus Uitenbroek)

 

Cees Voesenek, voorzitter